ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC

Nhatbook-Dao tao nguon nhan luc - Business Edge

Đào tạo nguồn nhân lực
Làm sao để khỏi “ném tiền qua cửa sổ”

Tác giả:      Business Edge
Nxb:           Trẻ
Năm:         2006
Ngôn Ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf 

nhatbook-download


 

Bình luận