GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Nhatbook-Giai quyet van de - Business Edge

Giải quyết vấn đề
Công cụ và thủ pháp thiết yếu cho nhà quản lý

Tác giả:      Business Edge
Nxb:           Trẻ
Năm:         2003
Ngôn Ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

nhatbook-download


 

Bình luận