HOẠCH ĐỊNH VÀ KIỂM SOÁT CÔNG VIỆC

Nhatbook-Hoach dinh va kiem soat cong vi - Business Edge

Hoạch định và kiểm soát công việc
Mọi việc trong tầm tay bạn

Tác giả:      Business Edge
Nxb:           Trẻ
Năm:         2006
Ngôn Ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

nhatbook-download


 

Bình luận