HỘI HỌP VÀ THUYẾT TRÌNH

Nhatbook-Hoi hop va Thuyet trinh - Business Edge

Hội họp và thuyết trình
Làm thế nào để đạt kết quả mong muốn?

Tác giả:      Business Edge
Nxb:           Trẻ
Năm:         2003
Ngôn Ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

nhatbook-download


 

Bình luận