KIỂM SOÁT CHI PHÍ

Nhatbook-Kiem soat chi phi - Business Edge

Kiểm soát chi phí
Nâng cao hiệu quả chi tiêu

Tác giả:      Business Edge
Nxb:           Trẻ
Năm:         2006
Ngôn Ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

nhatbook-download


 

Bình luận