PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhatbook-Phan tich cong viec - Business Edge

Phân tích công việc
Giảm thiểu những “tị nạnh” trong công việc

Tác giả:      Business Edge
Nxb:           Trẻ
Năm:         2006
Ngôn Ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

nhatbook-download


 

Bình luận