QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

Nhatbook-Quan he cong chung - Business Edge

Quan hệ công chúng
Biến công chúng thành “fan” của doanh nghiệp

Tác giả:      Business Edge
Nxb:           Trẻ
Năm:         2006
Ngôn Ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

nhatbook-download


 

Bình luận