QUẢN LÝ THỜI GIAN

Nhatbook-Quan ly thoi gian - Business Edge

Quản lý thời gian
Khi mỗi ngày chỉ có 24 giờ

Tác giả:      Business Edge
Nxb:           Trẻ
Năm:         2006
Ngôn Ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

nhatbook-download


 

Bình luận