TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC

Nhatbook-Tao dong luc lam viec - Business Edge

Tạo động lực làm việc
Phải chăng chỉ có thể bằng tiền?

Tác giả:      Business Edge
Nxb:           Trẻ
Năm:         2006
Ngôn Ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

nhatbook-download


 

Bình luận