THUẬT LÃNH ĐẠO NHÓM

Nhatbook-Thuat lanh dao nhom - Dan dat n - Business Edge

Thuật lãnh đạo nhóm 

Dẫn dắt nhóm đến thành công

Tác giả:      Business Edge
Nxb:           Trẻ
Năm:          2003
Ngôn Ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

nhatbook-download


 

Bình luận