ỦY THÁC CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ

Nhatbook-Uy thac cong viec hieu qua - Business Edge

Ủy thác công việc hiệu quả
Đừng để công việc nhấn chìm bạn

Tác giả:      Business Edge
Nxb:           Trẻ
Năm:         2006
Ngôn Ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

nhatbook-download


 

Bình luận