CHINH PHỤC CÁC LÀN SÓNG VĂN HÓA

Nhatbook-Chinh phuc cac lan song van hoa-Fons Trompennaar- 2006

Chinh phục các làn sóng văn hóa

Tác giả:      Fons Trompenaars (Long Hoàng dịch)
Nxb:           Tri Thức
Năm:         2006
Ngôn Ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

 nhatbook-download


 

Bình luận