BASIC MATHEMATICS FOR ECONOMISTS


Nhatbook-Basic Mathematics for Economists Second Edition-Mike Rosser-2003Basic Mathematics for Economists

Tác giả:            Mike Rosser
Nxb:                 Routledge
Năm:              2003
Ngôn Ngữ:      English
Định dạng:      PDF  
nhatbook-download


*

Bình luận