ĐỆ NHẤT PHU NHÂN TRẦN LỆ XUÂN


Nhatbook-De nhat Phu Nhan TranLeXuan-Hoang Trong Mien

Đệ nhất Phu nhân Trần Lệ Xuân

Tác giả:            Hoàng Trọng Miên
Nxb:                 Đà Nẵng
Năm:              2010
Ngôn Ngữ:      Tiếng Việt 
Định dạng:      PDF   (Đánh máy)
nhatbook-download


*

Bình luận