HỒ CHÍ MINH, NHỮNG NĂM THÁNG CHƯA ĐƯỢC BIẾT ĐẾN


Nhatbook-HCM_missing_years-Sophie Quinn Judge-2002

Hồ Chí Minh, những năm tháng chưa được biết đến

Tác giả:            Sophie Quinn-Judge (Diên Vỹ và Hoài An dịch)
Nxb:                 University of California Press (bản tiếng Anh)
Năm:               2002 (bản tiếng Anh)
Ngôn Ngữ:      Tiếng Việt 
Định dạng:      PDF   (Đánh máy)
nhatbook-download

Nguồn: x-cafevn.org (Trang này đã đóng cửa)


*

Bình luận