Kinh tế - Kinh doanh

MICROECONOMICS FOR MBAs

Nhatbook-Microeconomics for MBAs - R B McKenzie & D R Lee (Cambridge Univ Press) - 2006

Microeconomics for MBAs
Tác giả:            Richard B. McKenzie & Dwight R. Lee
Nxb:                 Cambrigde University Press
Năm:              2006
Ngôn Ngữ:      English
Định dạng:      PDF  
nhatbook-download

 

 

Gửi phản hồi