HỒI KÝ CHÍNH TRỊ 1965-1975


Nhatbook-Hoi ky-65-75-PhamBaHoa

Hồi ký chính trị 1965-1975

Tác giả:            Phạm Bá Hoa
Nxb:                 N/A
Năm:              N/A
Ngôn Ngữ:      Tiếng Việt 
Định dạng:      PDF   (Đánh máy)
nhatbook-download

(Quyển này chỉ mang tính tham khảo, chứa nhiều thông tin chưa kiểm chứng, xin các bạn thận trọng và chọn lọc khi đọc.)


*

2 Replies to “HỒI KÝ CHÍNH TRỊ 1965-1975”

Bình luận