MAKE YOUR MISSION STATEMENT WORK


Nhatbook-Managment - How To Books - Make Your Mission Statement Work -MARIANNE TALBOT-2003

Make your Mission Statement Work

Tác giả:           Marianne Talbot
Nxb:                 How to Books Ltd
Năm:              2003
Ngôn Ngữ:      English
Định dạng:      PDF  
nhatbook-download


*

Bình luận