ĐƯỜNG TỚI ĐIỆN BIÊN PHỦ


Nhatbook-Duong toi Dien Bien Phu - Vo Nguyen Giap-2001

Đường tới Điện Biên Phủ

Tác giả:            Võ Nguyên Giáp ( Hữu Mai thể hiện)
Nxb:                 Quân Đội Nhân Dân
Năm:              2001
Ngôn Ngữ:      Tiếng Việt 
Định dạng:      PDF  
nhatbook-download


*

Bình luận