CHIẾC LEXUS VÀ CÂY Ô LIU


Nhatbook-Chiec Lexus va cay o liu - T.L. Friedman-2005

Chiếc Lexus và cây Ô liu

Tác giả:           Thomas L. Friedman (Lê Minh dịch)
Nxb:                Khoa học Xã Hội
Năm:              2005
Ngôn Ngữ:      Tiếng Việt 
Định dạng:      PDF  
nhatbook-download


*

Bình luận