TAM QUỐC DIỄN NGHĨA-TẬP 2


Nhatbook-Tam Quoc dien nghia - T.2 - La Quan Trung-2004

Tam quốc diễn nghĩa- Tập 2

Tác giả:           La Quán Trung (Phan Kế Bính dịch)
Nxb:                Văn Học
Năm:              2004
Ngôn Ngữ:      Tiếng Việt 
Định dạng:      PDF  
nhatbook-download

*


 

Bình luận