GIÁO TRÌNH LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN CON NGƯỜI


Nhatbook-Giao trinh ly luan va phap luat ve qyuen con nguoi-Nguyen Dang Dung- 2011

Giáo trình Lý luận và pháp luật về quyền Con người

Chủ biên:        Nguyễn Đăng Dung
Nxb:                Chính Trị Quốc Gia
Năm:              2011
Ngôn Ngữ:      Tiếng Việt 
Định dạng:      PDF  
nhatbook-download


*

Bình luận