THỊ TRƯỜNG, CHIẾN LƯỢC, CƠ CẤU

Nhatbook-Thi truong chien luoc co cau-Ton That Nguyen Nghiem-2003


Thị trường, Chiến lược, Cơ cấu

Cạnh tranh về giá trị gia tăng, định vị và phát triển doanh nghiệp
Tác giả:           Tôn Thất Nguyễn Nghiêm
Nxb:                Tổng Hợp TpHCM
Năm:              2003
Ngôn Ngữ:      Tiếng Việt 
Định dạng:      PDF  
nhatbook-download


 

Bình luận