TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN TRUNG ƯƠNG DƯỚI TRIỀU LÊ THÁNH TÔNG


Nhatbook-To chuc chinh quyen trung uong duoi trieu Le Thanh Tong-Le Kim Ngan-1963

Tổ chức chính quyền trung ương dưới triều Lê Thánh Tông

Tác giả:           Lê Kim Ngân
Nxb:                Bộ Quốc gia Giáo dục
Năm:              1963
Ngôn Ngữ:      Tiếng Việt 
Định dạng:      PDF  
nhatbook-download

*


 

Bình luận