TẬP SAN SỬ ĐỊA-SỐ 1

Nhatbook-Su dia-So 1-1966


Tập san Sử Địa-Số 1

Xuất bản:        Nhà sách Khai Trí
Năm:              1966

Ngôn Ngữ:      Tiếng Việt 
Định dạng:      PDF  
nhatbook-download


 

Trong số này:

 • Lá thư tòa soạn
 • Vài lời giới thiệu của ông khoa trưởng Đại Học Sư Phạm Sài Gòn, Gs Trần Văn Tấn
 • Những lời thề của Lê Lợi – Hoàng Xuân Hãn
 • Đà lịch sử… – Nguyễn Phương
 • Lược sử chế độ xã thôn ở Việt Nam – Phan Khoang
 • Thử phác họa những nét đại cương về địa lý hình thể Nam Phần Việt Nam – Lâm Thanh Liêm
 • Tương quan giữa Sử học và Nhân chủng học – Nghiêm Thẩm
 • Tỉnh Định Tường ngày xưa – Phù Lang Trương Bá Phát
 • Xét lại nguyên nhân của các vụ loạn dưới đời Tự Đức – Phạm Văn Sơn
 • Đại Nam Thực Lục Chính Biên – Phan Khoang dịch
 • Tây Thái Hậu – Nguyên tác: Vương Thức
 • Giới thiệu sách báo Sử ĐịaBình luận