TẬP SAN SỬ ĐỊA-SỐ 2

Nhatbook-Su dia-So 2-1966


Tập san Sử Địa-Số 2

Xuất bản:        Nhà sách Khai Trí
Năm:              1966
Ngôn Ngữ:      Tiếng Việt
Định dạng:      PDF
nhatbook-download


 

Trong số này:

 • Lá thư tòa soạn
 • Để kiến thiết quốc gia, nghiên cứu quốc sử là công việc tối cần thiết trong lúc này – Phan Khoang
 • Những lời thề của Lê Lợi – Hoàng Xuân Hãn
 • Thuyết Mác-Xít và sự giải thích lịch sử bằng những nguyên nhân kinh tế và xã hội – Nguyễn Thế Anh
 • Thử phác họa những nét đại cương về địa lý hình thể Nam Phần Việt Nam – Lâm Thanh Liêm
 • Các sứ bộ do Triều Nguyễn phái sang Nhà Thanh – Bửu Cầm
 • Một vài chủ trương của Triều đình Huế trong hòa ước Quý Mùi (25-8-1883) – Phạm Cao Dương
 • Thử trình bày một cách trắc nghiệm về môn Địa Lý áp dụng cho các lớp ở bậc trung học – Phạm Đình Tiếu
 • Vọng sơn niên phổ – Phụng dịch: Phạm Quý Trầm
 • Đại Nam Thực Lục Chính Biên (tiếp) – Phan Khoang dịch
 • Tây Thái Hậu (tiếp theo)- Nguyên tác: Vương Thức
 • Giới thiệu sách báo Sử ĐịaBình luận