TẬP SAN SỬ ĐỊA-SỐ 3

Nhatbook-Tap san Su dia-so 3-1966


Tập san Văn Sử Địa-Số 3
Đặc khảo về Trương Công Định

Xuất bản:        Nhà sách Khai Trí
Năm:              1966
Ngôn Ngữ:      Tiếng Việt 
Định dạng:      PDF  
nhatbook-download


Trong số này:

 • Lá thư tòa soạn
 • Trương Định, dõng tướng huyện Tân Hòa – Phù Lang Trương Bá Phát
 • Vài giai thoại có dính líu tới cụ lãnh binh Trương Định – Lê Thọ Xuân
 • Thân thế và thơ văn của Nguyễn Thông – Bùi Quang Tung
 • Độn Am văn tập – Lãnh binh Trương Định truyện – Hồ Huân Nghiệp truyện của Nguyễn Thông
 • Hiện tượng Trương Công Định – Hồ Hữu Tường
 • Trương Công Định và đạo hiếu trung – Vương Hồng Sển
 • Đại Nam chánh biên liệt truyệt – Tiểu sử Trương Công Định – Tô Nam dịch
 • Tình hình ba tỉnh Nam Kỳ – tờ bẩm của Phạm Tiến – tờ khai của Trần Ngọc Thanh, Nguyễn Đức Tánh
 • Giới thiệu sách báo
 • Hộp thư sử địaBình luận