Chính trị

HỆ THỐNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Nhatbook-He thong xa hoi chu nghia-Kornai Janos-2002


Hệ thống Xã hội Chủ nghĩa

Tác Giả:           Kornai Janos (Nguyễn Quang A dịch)
NXB:                Văn Hóa Thông Tin
Năm:                2002
Ngôn Ngữ:      Tiếng Việt 
Định dạng:      PDF  
nhatbook-download


 

Gửi phản hồi