LÝ LUẬN, THỰC TIỄN VỀ DÂN CHỦ TRỰC TIẾP, DÂN CHỦ CƠ SỞ


Nhatbook-Dan chu truc tiep dan chu co so tren The gioi va VN-Nhieu tac gia-2014

Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về dân chủ trực tiếp, dân chủ cơ sở trên thế giới và ở Việt Nam

Tác Giả:           Nhiều tác giả
NXB:                Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm:              2014
Ngôn Ngữ:      Tiếng Việt 
Định dạng:      PDF  
nhatbook-download


*

2 Replies to “LÝ LUẬN, THỰC TIỄN VỀ DÂN CHỦ TRỰC TIẾP, DÂN CHỦ CƠ SỞ”

Bình luận