Chính trị

PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT CHÂU Á

Nhatbook-Phuong thuc san xuât chau A-Van Tao-1996

Phương thức sản xuất châu Á
Lý luận Mác-Lê nin và thực tiễn Việt Nam
Tác Giả:           Văn Tạo
NXB:                Khoa Học Xã Hội
Năm:              1996
Ngôn Ngữ:      Tiếng Việt 
Định dạng:      PDF  
nhatbook-download 

 

Advertisements
Có thể bạn quan tâm:   VIỆT LÝ TỐ NGUYÊN

Gửi phản hồi