TẬP SAN SỬ ĐỊA-SỐ 14&15

Nhatbook-Tap san Su Dia- só 14 15-1969


Tập san Sử Địa-Số 14 & 15

Xuất bản:        Nhà sách Khai Trí
Năm:               1969
Ngôn Ngữ:      Tiếng Việt 
Định dạng:      PDF  
nhatbook-download


Trong số này:

 • Lá thư tòa soạn
 • Bắc Hành Tùng Ký – Hoàng Xuân Hãn
 • Sau ngót 150 năm. Thử giải điểm thắc mắc của An Toàn Hầu Trịnh Hoài Đức về sử địa nước nhà – Lê Thọ Xuân
 • Cuộc bạo hành tại Huế ngày 5-7-1885 – Vụ cướp phá hoàng cung – Cuộc đề kháng của vua Hàm Nghi và triều Đồng Khánh – Nguyễn Xuân Thọ
 • Nguyên nhân khô hạn ở Miền Phan – Nguyễn Huy
 • Cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng ở nước Chân Lạp giữa Tiêm la và các Chúa Nguyễn – Phan Khoang
 • Tài dùng binh của Nguyễn Huệ – Nguyễn Nhã
 • Địa danh, di tích lịch sử, thắng cảnh trong vùng người Việt gốc Miên – Lê Hương
 • Dẫn vào lịch sử – Trần Anh Tuấn
 • Trung Việt văn hóa luận tập – Mai Chưởng Đức dịch
 • Sự quan hệ của Bác Cổ Học viện đối với văn hóa nước ta – Bửu Cầm và Cẩm Hà dịch
 • Đông Dương Cộng sản Đảng – Tài liệu của sở mật thám Đông Dương
 • Giới thiệu sách báo
 • Ý kiến bạn đọc
 • Mục lục phân tích bằng ngoại ngữBình luận