A GUIDE TO LEAN SIX SIGMA MANAGEMENT SKILLS


Nhatbook- A guide to Lean Sixma Management Skills- Howard S Gitlow-2009

A guide to Lean Six Sigma Management skills

Tác giả:           Howard S. Gitlow
Nxb:                Taylor & Francis Group, LLC
Năm:              2009
Ngôn Ngữ:      English
Định dạng:      PDF  
nhatbook-download


*

Bình luận