CONCEPTUAL MATHEMATICS


Nhatbook- Conceptual mathematics-F William Lawvere-1997

Conceptual Mathematics

Tác giả:           F William Lawvere
Nxb:               CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS
Năm:              1997
Ngôn Ngữ:      English
Định dạng:      PDF  
nhatbook-download


*

Bình luận