TẬP SAN SỬ ĐỊA-SỐ 17 &18

Nhatbook-Tap san su dia -So 17 18-1970


Tập san Sử Địa-Số 17 & 18

Xuất bản:        Nhà sách Khai Trí
Năm:              1970
Ngôn Ngữ:      Tiếng Việt 
Định dạng:      PDF  
nhatbook-download


Trong số này:

 • Lá thư tòa soạn
 • Đồ biểu đối chiếu lịch xưa và công lịch – Hoàng Xuân Hãn
 • Từ cuộc bảo hộ đến cuộc đô hộ nước Cao Miên thời Nhà Nguyễn – Phan Khoang
 • Bài Tế Nghĩa Trủng Văn do Thoại Ngọc Hầu chủ tế cô hồn tử sĩ sau ngày đào kinh Vĩnh Tế – Nguyễn Văn Hầu
 • Bài vè Thủy trình từ Huế vô Sài gòn – Bùi Quang Tung
 • Đất phù sa và phân hóa học trong việc trồng lúa ở Nam Việt Nam – Thái Công Tụng
 • Quốc hiệu Việt Nam và Đại Nam – Bửu Cầm
 • Đọc tài liệu của Sở Mật Thám Đông Dương về Đông Dương Cộng sản Đảng – Bàng Thống và Đông Tùng
 • Làng Xóm – Nhất Thanh
 • Về các danh xưng chỉ người Chàm – Tạ Chí Đại Trường
 • Mục đích và ích lợi của Gia phả – Dã Lan Nguyễn Đức Dụ
 • Trung Việt văn hóa luận tập – Mai Chưởng Đức dịch
 • Phan Công Tòng – Phù Lang Trương Bá Phát
 • Vạn Thắng Vương – Tô Nam Nguyễn Đình Diệm
 • Nạn đói năm Ất Dậu (1945) – Tăng Xuân An
 • Đất đai nước ta về đời Hùng Vương – Đình Thụ Hoàng Văn Hòe
 • Niên biểu các nhân danh của những triều vua Việt Nam – Đặng Văn Châu
 • Giới thiệu sách báo
 • Mục lục phân tích bằng ngoại ngữBình luận