Kỹ thuật Công nghệ

THE SIX SIGMA BLACK BELT HANDBOOK

Nhatbook- The 6 sigma black belt handbook- Thomas McCarty-2004

The six Sigma Black belt Handbook
Tác giả:           Thomas McCarty
Nxb:                McGraw-Hill
Năm:              2004
Ngôn Ngữ:      English
Định dạng:      PDF  
nhatbook-download

KM-Tiki Nestcafe capuchino


 

Gửi phản hồi