THE SIX SIGMA BLACK BELT HANDBOOK


Nhatbook- The 6 sigma black belt handbook- Thomas McCarty-2004

The six Sigma Black belt Handbook

Tác giả:           Thomas McCarty
Nxb:                McGraw-Hill
Năm:              2004
Ngôn Ngữ:      English
Định dạng:      PDF  
nhatbook-download


*

Bình luận