TẬP SAN SỬ ĐỊA-SỐ 19 & 20

Nhatbook-Tap san su Dia so 19 20-1970


Tập san Sử Địa-Số 19 & 20
Nam tiến của dân tộc Việt Nam

Xuất bản:        Nhà sách Khai Trí
Năm:              1970
Ngôn Ngữ:      Tiếng Việt 
Định dạng:      PDF  
nhatbook-download


Trong số này:

 • Lá thư tòa soạn
 • Hà Tiên, chìa khóa Nam Tiến của dân tộc Việt Nam xuống đồng bằng sông Cửu Long – Hãn Nguyên
 • Sự thôn thuộc và khai thác đất Tầm Phong Long – Chặng cuối cùng của cuộc Nam Tiến – Nguyễn Văn Hầu
 • Nam Tiến Việt Nam – Nguyễn Đăng Thục
 • Lịch sử cuộc Nam Tiến của dân tộc Việt Nam – Phù Lang Trương Bá Phát
 • Vài nét về văn học nghệ thuật Việt Nam trên đường Nam Tiến – Nguyễn Văn Xuân
 • Những người Việt tiền phong trên bước đường Nam Tiến tại Cao Lãnh – Kiến Phong – Lê Hương
 • Việc khẩn hoang vùng Rạch Giá – Sơn Nam
 • Việc mãi nô dưới vòm trời Đông Phố và chủ đất thật của vùng Đồng Nai – Bình Nguyên Lộc
 • Cột đồng Mã Viện, nguyên tác của Đào Duy Anh – Nhất Thanh dịch
 • Đồ Bàn Thành Ký – Tô Nam dịch
 • Di tích Chiêm Thành tại Bình Định – Trần Nhâm Thân
 • Di tích và cổ vật Chiêm Thành tại Bình Thuận – Lê Hữu Lễ
 • Thư tịch về cuộc Nam Tiến – Trần Anh Tuấn
 • Giới thiệu sách báo
 • Phụ bản tám bản đồBình luận