TẬP SAN SỬ ĐỊA-SỐ 25

Nhatbook-Tap san su dia-so 25-1973


Tập san Sử Địa-Số 25

Xuất bản:        Nhà sách Khai Trí
Năm:              1971
Ngôn Ngữ:      Tiếng Việt 
Định dạng:      PDF  
nhatbook-download


Trong số này:

 • Lá thư tòa soạn
 • Phe chống đảng Tây Sơn ở Bắc với tập “Lữ Trung Ngâm” – Hoàng Xuân Hãn
 • Một quyển sử – Nhất Thanh
 • Tương quan giữa những hình chạm trên trống đồng Việt tộc và bài “Đồng Quân” trong Sở Từ – Bửu Cầm
 • Hoạch định và phát triển nông nghiệp dựa vào các vùng thiên nhiên ở Nam Việt Nam – Thái Công Tụng
 • Bọn Cờ Đen hạ sát Francis Garnier – Phù Lang Trương Bá Phát
 • Gia đình và Gia phả – Dã Lan Nguyễn Đức Dụ
 • Một chuyến ghé thăm giã từ xứ Chàm Bình Thuận – Tạ Chí Đại Trường
 • Tân Việt Cách mạng Đảng – Sở Mật Thám Đông Dương (Nguyễn Ngọc Cư dịch)
 • Thư tịch chú giải lịch sử Việt Nam qua Tạp chí Revue Indochinoise (1893-1925) – Trần Anh Tuấn
 • Trung Việt văn hóa luận tập – Mai Chưởng Đức dịch
 • Phái đoàn thám hiểm sông Cửu Long Doudart De Lagrée (1866-1868) – Trần Anh Tuấn
 • Giới thiệu sách báoBình luận