TẬP SAN SỬ ĐỊA-SỐ 29

Nhatbook-Tap san su dia so 29-1974


Tập san Sử Địa-Số 29
Đặc khảo về  Hoàng Sa và Trường Sa

Xuất bản:        Nhà sách Khai Trí
Năm:              1974
Ngôn Ngữ:      Tiếng Việt 
Định dạng:      PDF  
nhatbook-download


Trong số này:

 • Thử đặt “vấn đề Hoàng Sa” – Nguyễn Nhã
 • Quần đảo Hoàng Sa – Hoàng Xuân Hãn
 • Phúc trình về công tác nghiên cứu phốt-phát lần cuối cùng tại quần đảo Hoàng Sa của phái đoàn chuyên viên hỗn hợp Nhật-Việt vào mùa thu năm 1973 – Trần Hữu Châu
 • Phúc trình cuộc thám sát hòn Nam Yít thuộc quần đảo Trường Sa vào mùa thu năm 1973 – Trịnh Tuấn Anh
 • Những sử liệu tây phương minh chứng chủ quyền của Việt Nam và quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa từ thời Pháp thuộc đến nay – Thái Văn Kiểm
 • Hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa giữa Đông Hải – Lam Giang
 • Hoàng Sa và Trường Sa, lãnh thổ Việt Nam – Lãng Hồ
 • Những sử liệu chữ Hán minh chứng chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa qua nhiều thế kỷ – Hãn Nguyên
 • Thử khảo sát về quần đảo Hoàng Sa – Sơn Hồng Đức
 • Hoàng Sa dưới mắt nhà địa chất H. Fontaine – Lạp Chúc Nguyễn Huy
 • Phương diện địa danh học của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa – Võ Long Tê
 • Nhận xét về các luận cứ của Trung Hoa liên quan tới vấn đề chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa – Quốc Tuấn
 • Hoàng Sa qua vài tài liệu văn khố của Hội Truyền giáo Ba Lê – Nguyễn Nhã
 • Các văn kiện chính thức xác nhận chủ quyền Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ thời Pháp thuộc tới nay – Bà và Ông Trần Đăng Đại
 • Hoàng Sa qua những nhân chứng – Trần Thế Đức
 • Thư mục chú giải về Hoàng Sa – Nhóm thư tịch sử địa
 • Phụ lục: Biến cố Hoàng Sa tạo phấn khích sáng tác Đại hùng ca – Phạm Thiên ThưBình luận