THE BUSINESS BOOK- BIG IDEAS SIMPLY EXPLAINED

Nhatbook-The Business book

The Business Book- Big ideas simply explained
Tác giả:         Nhiều Tác giả
Nxb:               Dorling Kindersley Limited
Năm:              2014
Ngôn Ngữ:      English
Định dạng:      PDF  
nhatbook-download 

Bình luận