GIÁO TRÌNH NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

Nhatbook- Giao trinh Nha nuoc va Phap luat Dai Cuong-Nguyen Cuu Viet-2000


Giáo trình Nhà nước và Pháp luật đại cương

Tác giả:         Nguyễn Cửu Việt
NXB:               ĐHQG Hà Nội
Năm:              2000
Ngôn Ngữ:      Tiếng Việt
Định dạng:      PDF  
nhatbook-download


 

 

Bình luận