INTRODUCTION TO THE STUDY OF THE LAW OF THE CONSTITUTION


Introduction to the study of the law of Constitution
Nhatbook-Introduction to the study of the law of the constitution-A V Dicey-1982

Tác giả:         A.V. Dicey
NXB:               Liberty Classics
Năm:              1982
Ngôn Ngữ:      English
Định dạng:      PDF  
nhatbook-download

 


*

Bình luận