SHOESTRING VENTURE- THE STARTUP BIBLE


Shoestring Venture- The startup bible
Nhatbook-Shoestring venture the start up bible-Richard Hooker-2008

Tác giả:        Richard Hooker & Steve Monas
NXB:               iUniverse, Inc.
Năm:              2008
Ngôn Ngữ:      English
Định dạng:      PDF  
nhatbook-download

 


*

Bình luận