BINH PHÁP TÔN TỬ VẬN DỤNG VÀO KINH DOANH


Nhatbook-Binh phap Ton Tu van dung vao kinh doanh-Tan Trung Kien

Binh pháp Tôn Tử vận dụng vào kinh doanh

Tác giả:         Tần Trung Kiên (Hoàng Anh Nam dịch)
NXB:               Thế Giới
Năm:              N/A
Ngôn Ngữ:      Tiếng Việt
Định dạng:      PDF  
nhatbook-download


*

Bình luận