L’OFFENSIVE GENERALE DES VIỆT CỘNG AU TẾT MẬU THÂN 1968-Phần 3

Nhatbook-Tong tien cong Mau Than 1968


L’offensive generale des Việt Cộng au Tết Mậu Thân 1968 (phần 3)

Tác giả:         Phạm Văn Sơn (Chủ biên)
NXB:               N/A
Năm:              1969
Ngôn Ngữ:      Tiếng Việt + Francaise
Định dạng:      PDF  (Bản chụp)
nhatbook-download


 

 

Bình luận