CHẾ ĐỘ CÔNG ĐIỀN CÔNG THỔ TRONG LỊCH SỬ KHẨN HOANG LẬP ẤP Ở NAM KỲ LỤC TỈNH


Nhatbook-Che do cong dien cong tho trong lich su khan hoang lap ap o Nam ky-Nguyen Dinh Dau-Chế độ công điền công thổ trong lịch sử khẩn hoang lập ấp ở Nam kỳ lục tỉnh

Tác giả:         Nguyễn Đình Đầu
NXB:               Trẻ
Năm:              1992
Ngôn Ngữ:      Tiếng Việt
Định dạng:      PDF  
nhatbook-download

*


 

Bình luận