GIẢI PHÁP KEYNES


Nhatbook-Giai phap Keynes-Paul Davidson-2009Giải pháp Keynes

Tác giả:         Paul Davidson (Nguyễn Hằng dịch)
NXB:               Trẻ
Năm:              2009
Ngôn Ngữ:      Tiếng Việt
Định dạng:      PDF  
nhatbook-download


(Quyển này mỏng, nhưng khó đọc, cần có kiến thức nền về kinh tế học)


 

 

Bình luận