CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA BÁO CHÍ-TẬP 2


Nhatbook-Co so ly luan cua bao chi Tap 2-E P Prokhorop-2004Cơ sở lý luận của báo chí- Tập 2

Tác giả:          E.P. Phokhorop
NXB:               Thông Tấn
Năm:              2004
Ngôn Ngữ:      Tiếng Việt
Định dạng:      PDF  
nhatbook-download


*

Bình luận