TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG-NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN


Nhatbook-Truyen thong dai chung nhung kien thuc co ban-Claudia Mast-2004Truyền thông đại chúng-Những kiến thức cơ bản

Tác giả:         Claudia Mast
NXB:              Thông Tấn
Năm:              2004
Ngôn Ngữ:      Tiếng Việt
Định dạng:      PDF  
nhatbook-download


 

*

Bình luận