THE SPY WHO LOVED US

Nhatbook-A spy who loved us-Thomas A Bass-2009


The spy who loved us
The Vietnam war and Pham Xuan An’s dangerous game

Tác giả:        Thomas A. Bass
NXB:             PublicAffairs • New York
Năm:              2009
Ngôn Ngữ:      English
Định dạng:      pdf
nhatbook-download


 

 

Bình luận