Khoa học xã hội

CAULDRON OF RESISTANCE

100 tựa sách nên đọc trong đời tiki

Nhatbook-Cauldron of Resistance-Jessica M Chapman-2013Cauldron of resistance
Ngo Dinh Diem, The united States and 1950s Southern Vietnam
Tác giả:          Jessica M. Chapman
NXB:               Cornell University Press
Năm:              2013
Ngôn Ngữ:      English
Định dạng:      Pdf
nhatbook-download


 

Gửi phản hồi